Økonomisk støtte til implantatbehandling

Har du krav på trygderefusjon (bl.a. de som har fått slått ut tenner og de som har tannkjøttsykdom/pyrea)? Hvis svaret er ja betaler du kun egenandelen til oss. Våre tannleger har direkte oppgjør med trygden slik at du som pasient slipper å kreve pengene tilbakebetalt fra folketrygden (Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)).

Begge våre tannleger har spesialkompetanse i implantatprotetikk slik at vi kan tilby pasienter som er berettiget trygderefusjon implantatbehandling med økonomisk støtte fra folketrygden. Les mer om hvem som har krav på støtte her.

Digitalt røntgen

Med digitalt røntgen kommer bildene opp på flatskjermen foran pasienten i løpet av noen få sekunder. Tannlege og pasient kan på denne måten se på røntgenbildene sammen. Digitalt røntgen gir også mindre strålebelastning pr bilde enn analoge røntgenopptak.