Det er viktig for oss å kunne tilby den beste behandlingen. Alle våre medarbeidere er derfor forpliktet til å holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs/konferanser.

Bjørn Hanvold

Tannlege
Bjørn er utdannet tannlege fra Queens University of Belfast, Nord-Irland, i 1973. I 1975-76 jobbet han som militærtannlege ved Hans Majestet Kongens Garde, og har siden 1978 drevet privatpraksis i Oslo. Han har deltatt på en rekke kurs opp gjennom årene, og er den på klinikken med bredest erfaring fra allmennpraksis. Han er for øvrig godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad slik at pasienter med tannkjøttsykdom og de som har vært utsatt for ulykke o.a. kan få utført implantatbehandling med økonomisk stønad fra folketrygden.
 

Karl Iver Hanvold

Tannlege & lege
Karl Iver er utdannet tannlege og lege. Han har spesialkompetanse i lystgass-sedasjon og behandler pasienter med tannbehandlingsangst. Han har også godkjent for implantatprotetikk med trygdestønad, og utfører de fleste implantatkirurgiske inngrepene ved vår klinikk. Karl Iver er for tiden under videreutdannelse ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Univeristetet i Oslo. For øvrig er han involvert i flere forskningsprosjekter.
 

Caroline Hanvold

Klinikksekretær
Caroline M. Hanvold har nylig tiltrådt som klinikkens nye sektretær og administrator.